Wszytkie firmy zawsze pod ręką – sprawdź wersję mobilną M.KATALOG.WM.PL!
Tu jesteś:
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o.

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o. ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego też publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach tych serwisów.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas na stronach serwisów wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o. wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi korzystanie z wszystkich usług świadczonych elektronicznie na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, głównie dostarczających danych statystyczno-demograficznych.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze przechowującym dane użytkowników serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o. w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba upoważnionych pracowników Grupa WM sp. z o.o. zajmująca się administracją bazy.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Grupa WM Sp. z o.o. jako wydawca i właściciel serwisów - nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisów internetowych Grupa WM Sp. z o.o., używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Grupa WM Sp. z o.o., na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisami internetowymi Grupa WM sp. z o.o., a współpracującymi z nami innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisów internetowych Grupa WM Sp. z o.o.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów obsługujących serwisy internetowe, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o., linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Grupa WM Sp. z o.o. w ramach serwisów internetowych , które wydaje.

Zmiany w polityce prywatności

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszych serwisów internetowych mogą wpłynąć na zmiany w polityce prywatności Grupa WM Sp. z o.o. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisów na stronach serwisów wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji polityki prywatności, warunków korzystania z serwisów internetowych wydawanych przez Grupa WM Sp. z o.o., czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: .