katalog.wm.pl

Przedsiębiorstwo CIepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie

Dane kontaktowe
13-200 Działdowo , Marii Zientary Malewskiej 1b
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski
Gmina: Działdowo (miasto)
tel. 23 697-44-45
pcdzialdowo.com.pl
Mapa Google.
Dni pracy

Pn - pt. 07:00 - 15:00

Akceptowane formy płatności

gotówka , przelew

Jesteśmy spółką komunalną prawa handlowego (od 1993 r.). Wcześniej było to przedsiębiorstwo państwowe. Właścicielem spółki jest miasto. Naszą podstawową działalnością jest wytwarzanie i dystrybucja ciepła. Obecnie pracuje tu ok. 30 osób, przede wszystkim palacze i monterzy.


Naszym głównym zamiarem jest optymalizacja kosztów produkcji ciepła. I ograniczenie emisji gazów do środowiska, a więc chronienie powietrza. Chcemy to zrobić przez scentralizowanie systemu ciepłowniczego w Działdowie, czyli eliminację kotłowni lokalnych. Zapewniamy mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom naszego miasta usługi w zakresie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

— Dzięki dotychczasowym działaniom jesteśmy konkurencyjnym dostawcą ciepła w stosunku do innych podmiotów.
Wiele osób pyta, jakie paliwo będzie dominować w przyszłości. Nie wiadomo. Nikt nie potrafi wskazać, w jakim kierunku powinno rozwijać się ciepłownictwo. Raczej mówi się ogólnie o zmniejszaniu energochłonności, o oszczędzaniu energii, o racjonalnym wykorzystywaniu źródeł ciepła — mówi prezes Sławomir Karczewski.
Prezesem naszego przedsiębiorstwa jest Sławomir Karczewski. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego „Razem Cieplej” w Olsztynie.
Klaster działa od 2008 r. Sławomir Karczewski jest jego szefem od początku. — W związku z działalnością w klastrze prezes uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach, także zagranicznych. — Podpatrujemy wtedy, jakie rozwiązania moglibyśmy zastosować w naszej firmie. W niektórych krajach europejskich, np. we Francji, stawiają na wykorzystanie energii słonecznej. Nas jednak bardziej interesują doświadczenia państw
skandynawskich. Oczywiście ze względu na podobny klimat — dodaje.

Nasza najnowsza oferta
Potencjalnym nowym odbiorcom polecamy stosowanie instalacji wewnętrznej obiektów opartej na indywidualnym opomiarowaniu (mieszczącym się na klatkach schodowych) każdego mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Powyższe rozwiązanie polecamy również dotychczasowym odbiorcom, wiąże się to jednak z wymianą lub przeróbką wewnętrznej instalacji. Jednakże w obliczu konieczności modernizacji starej instalacji warto taki wariant wziąć pod uwagę.

Proste rozwiązania są najlepsze
— Chcieliśmy przedstawić nowoczesne rozwiązanie, alternatywę dla gazu ziemnego jaką jest ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego dla budownictwa wielorodzinnego w zakresie optymalnego rozwiązania układu instalacji c.o. i c.w.u. jakim są węzły mieszkaniowe np. logotermy — mówi prezes Sławomir Karczewski. — Jest to bardzo proste rozwiązanie i bardzo dobre z punktu widzenia zarówno mieszkańca jak i Zarządcy budynku, gdyż upraszcza do minimum rozliczanie kosztów zużycia ciepła, a lokatorom daje poczucie, że płacą za faktycznie zużytą przez nich energię cieplną. Jest to to bardzo dobra alternatywa do gazowych kotłów, gdyż przy zastosowaniu węzłów mieszkaniowych nie ma spalin i jest duże bezpieczeństwo. Dzięki takiemu rozwiązaniu podobnie jak przy zastosowaniu kotłów gazowych dwufunkcyjnych ciepła woda użytkowa jest przygotowywana na każde mieszkanie z osobna oraz regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu również jest indywidualne dla każdego mieszkania. Z punktu widzenia inwestora takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do dwóch pionów grzejnych (zasilanie i powrót ze źródła ciepła) i pionu zimnej wody.
Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu pionu c.w.u., pionu cyrkulacyjnego i zasobnika c.w.u. to oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne.

Zalety węzłów mieszkaniowych:
• decentralne przygotowanie c.w.u. eliminuje straty energii
zawiązane z cyrkulacją
• eliminacja konieczności przeprowadzania okresowych przegrzewów instalacji
c.w.u.
• jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza
• indywidualne możliwości sterowania centralnym ogrzewaniem dzięki
programatorowi temp.
• możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok
• zapewnienie optymalnej temperatury c.w.u.
• szybkie i łatwe odcięcie mediów
• brak przewodów spalinowych, brak możliwości zatrucia ,wyeliminowanie
warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu (np. bakterii typu legionella)

Tu nas znajdziesz:
Adres:
13-200 Działdowo ul. Marii Zientary Malewskiej 1"b"

Telefony:
Ciepłownia Osiedlowa ul. Nidzicka 19

23 697-49-75

Siedziba firmy ul. Marii Zientary Malewskiej 1"b"
23 697-44-45
23 697-49-86
Koncesje i taryfy dla ciepła pcdzialdowo.com.pl
Zarząd Spółki:

Sławomir Karczewski : Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Przewodniczący rady Nadzorczej - Adam Józef Stankiewicz
Z-ca Przewodniczącego - Piotr Siemnianowski

Sekretarz - Piotr Gromowski

Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Miasta Gminy Działdowo