katalog.wm.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA DZIAŁDOWO

Dane kontaktowe
13-200 Działdowo , Nidzicka 17
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski
Gmina: Działdowo (miasto)
tel. 23 697 97 92
tel. 23 697 99 01
fax 23 697 97 92
www.smlw-dzialdowo.pl
Mapa Google.
Dni pracy

Godziny otwarcia: Pon: 7-17, Wt-Czw: 7-15, Pt.: 7-13, Prezes przyjmuje interesantów: Pon. 14-16, Śr. 8-10

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Działdowie należy do największych Spółdzielni funkcjonujących na terenie powiatu działdowskiego. Historia Spółdzielni sięga roku 1934, kiedy to Sąd Rejonowy w Grudziądzu zarejestrował podmiot o nazwie Urzędnicze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdzielnia w Działdowie. Od początku swojego istnienia Spółdzielnia, aż czterokrotnie zmieniała nazwę. Pierwsza zmiana nastąpiła w październiku 1959 roku. Spółdzielnia przyjęła wówczas nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Działdowie. Ostatnie przekształcenie datuje się na październik 1980 roku. Od tego momentu Spółdzielnia jest znana jako Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Działdowie.

Początki Spółdzielni były skromne. W jej zasobach znajdował się tylko jeden budynek wielorodzinny przy ul. Lidzbarskiej oraz 5 hektarów przyległego gruntu z przeznaczeniem pod budownictwo.

Wybuch drugiej wojny światowej na siedem lat przerwał działalność Spółdzielni. W początkowym okresie Spółdzielnia dysponowała starymi zasobami, a od 1959 roku ruszyła budowa nowych budynków. Pierwszym z nich był budynek przy ulicy Skłodowskiej 2, który oddano do użytku w styczniu 1961 roku. Następna inwestycja to budowa bloków przy ulicy Łąkowej. Jako pierwszy powstał blok z numerem 6. Budowę ostatniego – czwartego bloku – zakończono w roku 1968. Tego samego roku rozpoczęto budowę dwóch kolejnych przy ulicy Nidzickiej. Realizacja inwestycji trwała 3 lata. Do nowo powstałych budynków wprowadziło się 90 rodzin. Po wybudowaniu bloków przy ulicy Nidzickiej nastąpiła 5-letnia przerwa w budowie, z uwagi na fakt, iż ówczesny wykonawca inwestycji – Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane przystąpiło do budowy szpitala w Działdowie. W roku 1975 Spółdzielnia wznowiła realizację kolejnych inwestycji.

Ciekawostką jest fakt, że przez 14 lat Spółdzielnia prowadziła również inwestycje poza Działdowem. Niewątpliwie głównym motorem napędowym inwestycji, zrealizowanych przez Spółdzielnie na przestrzeni lat, były korzystne warunki finansowania. Lata 1976 - 1990 to najbardziej intensywny okres rozwoju Spółdzielni, w którym oddano do użytku około 1800 mieszkań na osiedlu Nidzicka Wschód i Leśna, a także zakończono budowę osiedla Nidzicka Zachód. Obecnie w zasobach Spółdzielni znajduje się 46 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 2012 lokali i 223 garaże murowane. Ponadto Spółdzielnia zarządza jedną 35 lokalową Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Rydygiera 11.

Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiło, pogorszenie warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego, czego konsekwencją była mniejsza ilość oddanych mieszkań. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Działdowie posiada sprawny system zarządzania i administrowania. Najwyższą władzą Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków. Funkcję kontrolną sprawuje 9-osobowa Rada Nadzorcza. Pracami Spółdzielni kieruje 2-osobowy Zarząd w składzie -prezes i z-ca prezesa.

Wszystkie realizowane przez Spółdzielnię zadania są ważne i potrzebne. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje znacząco wpłynęły na wizerunek Spółdzielni, przyczyniając się do poprawy komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie kilkuset miejsc parkingowych, dojazdów do budynków oraz kilku bezpiecznych i dobrze wyposażonych placów zabaw. Spółdzielnia dba również o estetykę osiedli: powstają klomby, skwery zieleni, ustawiane są nowe ławki, nasadzane drzewa i krzewy.

Jednym z priorytetowych działań Spółdzielni jest dążenie do jak największej optymalizacji kosztów ponoszonych przez mieszkańców. W związku z tym Spółdzielnia prowadzi szeroko zakrojone działania energooszczędne polegające na modernizacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, monitorowania zużycia energii oraz docieplenie budynków.

W roku 2013 Spółdzielnia przeprowadziła termomodernizację 4 budynków objętych projektem "Poprawa warunków technicznych oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków przy ulicy Norwida 15, 17, 19, 21 znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 i jest pierwszą inwestycją w historii Spółdzielni, która otrzymała dofinansowanie środkami europejskimi.

Również w roku 2013 miało miejsce historyczne wydarzenie, polegające na zakończeniu budowy jej nowej siedziby. Nowy obiekt administracyjny i warsztatowy zapewnia odpowiednie warunki do pracy oraz profesjonalną obsługę mieszkańców Spółdzielni. Jest wizytówką Spółdzielni oraz dowodem dużego zaangażowania członków Spółdzielni i jej władz statutowych w rozwój i poprawę funkcjonowania Spółdzielni. W znacznym stopniu podniósł wartość całego majątku Spółdzielni. W wyniku podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć coraz częściej Spółdzielnia jest postrzegania jako instytucja nowoczesna, atrakcyjna, nie tylko pod względem zarządzania, inwestowania, ale i potencjalnego zamieszkania. W planach jest budowa kolejnych budynków mieszkalnych przy ulicy Rydygiera.

We wrześniu 2014 roku Spółdzielnia obchodziła jubileusz 80 - lecia swojej działalności.


(Rocznik działdowski. Wydanie jubileuszowe z okazji 670 - leci nadania praw miejskich; 2014)

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie:]
Zawodnik Małgorzata - Prezes Zarządu
Sokolnicka Izabela - Zastępca Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie
Wasielewski Zdzisław - Przewodniczący Rady
Świątkiewicz Sebastian - Z-ca Przewodniczącego Rady
Jakubowski Michał - Sekretarz Rady
Anczykowski Tadeusz - Członek Rady
Ciesińska Eryka - Członek Rady
Łukaszewski Roman - Członek Rady
Nowicka Wanda - Członek Rady
Orzechowska Aleksandra - Członek Rady
Smółka Jadwiga - Członek Rady
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie realizuje szereg inwestycji i remontów, dzięki którym teren Spółdzielni zyskuje na atrakcyjności i funkcjonalności, a satysfakcja mieszkańców cieszy nas najbardziej – mówi Zarząd Spółdzielni. Wszystkie prowadzone przez Spółdzielnię inwestycje mają przede wszystkim za zadanie realizację potrzeb naszych mieszkańców. Za niewielkie pieniądze i z dobrym pomysłem można zrobić naprawdę wiele ważnych i potrzebnych rzeczy. W powodzeniu realizacji zadań duże znaczenie odgrywa zaangażowanie moich współpracowników oraz wsparcie ze strony Rady Nadzorczej dodaje Małgorzata Zawodnik. Zarząd Spółdzielni zapewnia, iż nie spocznie w wysiłkach kontynuowania działań, których celem jest rozwój Spółdzielni w najbliższych latach.

INWESTYCJA GONI INWESTYCJE
(począwszy od połowy roku 2011)1.Dobrze wyposażone i bezpieczne place zabaw z siłownią na świeżym powietrzu.
2.Wielofunkcyjne boisko do siatkówki wraz z monitoringiem.
3.Potrzebna infrastruktura w postaci dróg dojazdowych, ciągów pieszo – jezdnych, parkingów i chodników.
4.Oświetlenie – wymiana lamp ulicznych.
5.Nowe altanki śmietnikowe wraz z pojemnikami do segregacji odpadów.
6.Modernizacja sieci antenowej.
7.Nadbudowa oraz rozbudowa budynku administracyjno – warsztatowego (dawniej Baza GZM obecnie siedziba Spółdzielni).
8.Sprzątanie klatek schodowych (dla wygody i potrzeby mieszkańców utrzymaniem porządku i czystości na klatach schodowych zajęły się Panie Sprzątające).
9.Instalacja domofonowa oraz modernizacja starej instalacji domofonowej.
10.Modernizacja centralnego ogrzewania w celu kontroli zużycia i możliwości zdalnego sterowania temperaturą centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
11.Poprawa estetyki osiedli poprzez zakładanie nowych klombów, rewitalizację terenów zielonych.
12.Prace związane z termomodernizacją budynków.
13.Rok 2012. Spółdzielnia otrzymała wsparcie unijne dla prace związane z termomodernizacją budynków (pierwszy raz w historii).

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA
(ponownie rozpoczęta w roku 2013)Celem działalności kulturalno – oświatowej jest zaspokajanie potrzeb członków Spółdzielni i ich rodzin poprzez rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnych, artystycznych i społecznych.

Działania Spółdzielni polegają na:
•zorganizowaniu spotkania emerytowanych pracowników, którzy przez wiele lat pracowali w naszej Spółdzielni.
•zorganizowaniu cyklu spotkań z zakresu profilaktyki zdrowo niej z lekarzami specjalistami z zakresu pulmonologii, kardiologii, ginekologii oraz diabetologii.
•prowadzeniu działalności zajęć plastycznych i zajęć tanecznych dla dzieci szkół podstawowych (od 6 roku życia) prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
•zorganizowaniu spotkań z Mikołajem, który co roku odwiedza place zabaw.
•prowadzeniu Klubu Seniora (współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Spółdzielni), który cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
•dopełnieniem prowadzonej działalności są wydawane biuletyny informacyjne dla mieszkańców, w których na bieżąco można śledzić działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Wybiegając w przyszłość Zarząd Spółdzielni w dalszym ciągu będzie rozwijał idee prowadzenia prac energooszczędnych – termomodernizacyjnych budynków. Prowadzone będą działania zmierzające do racjonalizacji kosztów mediów, a zwłaszcza ciepła.
Podejmowane działania polegać będę również na rozwoju potrzebnej infrastruktury i estetki osiedli. W dalszym ciągu Spółdzielnia rozwijać będzie i wzbogacać działalność kulturalno – oświatową, aby stworzyć mieszkańcom optymalne warunki dla różnych form integracji oraz zaoferować alternatywną formę spędzania wolnego czasu.
Aktualności
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska - Własnościowa w Działdowie posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Norwida 2
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Działdowie informuje, że posiada do wydzierżawienia teren wraz z fundamentem
OFERTA WSPÓŁPRACY dla Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli Indywidualnych Nieruchomości
  • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA DZIAŁDOWO SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA DZIAŁDOWO SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA DZIAŁDOWO Nowa siedziba Spółdzielni ul. Nidzicka 17 Plac zabaw przy ul. Biedrawiny Wielofunkcyjne boisko przy ul. Norwida
  • Teren zielony pomiędzy Norwida 3, a Norwida 5 ul. Norwida 21 ul. Norwida 19 ul. Norwida 17 ul. Norwida 15