Tu jesteś: Strona główna » Lista kategorii » Rolnictwo i leśnictwo » Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

10-038 Olsztyn
Świętego Wojciecha 2
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: Olsztyn (miasto)
tel. 89 521 09 20
tel. 89 521 09 22
fax 89 521 09 20
Dni pracy
Pn - pt. 07:30 - 15:30
Oceń firmę |
Już oddałeś głos
Wystąpił błąd przy oddawaniu głosu
Twój głos został dodany
Dojazd
Mapa Google.
Czym jest ARiMR?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Struktura organizacyjna
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.

Komu pomagamy?
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Zakres działania
Rok 2007 wprowadził Polskę w nowy okres programowania i finansowania pomocy unijnej. W latach 2007-2013 ARiMR jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy unijnych:
· Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego agencja kontynuuje realizację instrumentów pomocy I filara WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego). Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 14 mld euro z UE.
· Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane są wszystkie działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) - przewidywane środki dla Polski w ramach tego funduszu wynoszą 13,2 mld euro z UE.
· Europejskiego Funduszu Rybackiego - przewidywana alokacja dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 657 mln euro z UE.
Kwoty dla Polski w ramach powyższych funduszy, uzupełnione są środkami krajowymi z budżetu Państwa i źródeł prywatnych.
ARiMR kontynuuje również działania w ramach pomocy krajowej pod rygorami wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej w sektorze rolnym i leśnym.