katalog.wm.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe

Dane kontaktowe
13-200 Działdowo , Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski
Gmina: Działdowo (miasto)
tel. 23 697 50 52
fax 23 697 50 54
www.poreczenia-kredytowe.info
Mapa Google.
Uczestniczyliśmy w konferencji WMZPP Lewiatan
W dniu 20 czerwca 2013 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Przedsiębiorcy Warmii i Mazur, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”. Konferencję zorganizowaną przez Konfederację Lewiatan oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości otworzył Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mirosław Hiszpański. W trakcie Jego wystąpienia dowiedzieliśmy się m.in., że tego typu spotkania są jednym z elementów projektu o nazwie „Poprawa wizerunku przedsiębiorcy” mającego na celu budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców oraz pokazania jak ważna jest ich rola dla polskiej gospodarki. W dalszej części konferencji zaprezentowano wyniki badań dotyczących opinii polskich obywateli o przedsiębiorcach oraz podzielono się wnioskami z realizacji projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”. Następnie rozpoczęła się tytułowa debata, której celem było nakreślenie perspektyw rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i lokalnego biznesu. Udział w niej wzięli m.in. Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mirosław Hiszpański – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Bożena Cebulska – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Marek Huzarewicz – Prezes Zarządu Philips Polska Sp. z o.o., prof. Eugeniusz Niedzielski z Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestnicy debaty dyskutowali o szansach i zagrożeniach rozwoju Warmii i Mazur. Wśród szans wymieniali: dobrze wykształcone kadry, komunikację i bliskość obwodu kaliningradzkiego, walory przyrodnicze regionu, a do zagrożeń zaliczyli: procesy migracyjne, przewlekłość procedur administracyjnych i współpracę z urzędami.
Aktualności
Weź kredyt/pożyczkę i rozwiń lub otwórz własną firmę, a Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" poręczy za Ciebie – za ZERO złotych!
Uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych – Członka Konfederacji Lewiatan
W dniu 14 czerwca 2013 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyło III Forum Menadżerów zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe RCIF Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe