katalog.wm.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe

Dane kontaktowe
13-200 Działdowo , Wolności 4
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski
Gmina: Działdowo (miasto)
tel. 23 697 50 52
fax 23 697 50 54
www.poreczenia-kredytowe.info
Mapa Google.

KONTAKTWARMIŃSKO–MAZURSKI FUNDUSZ „PORĘCZENIA KREDYTOWE” SP. Z O.O. W DZIAŁDOWIE
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4
Tel. 23 697 50 52 Fax. 23 697 50 54
E-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Prezes
Sławomir Gutkowski
Telefon: 23 697 50 52
E-mail: prezes@poreczenia-kredytowe.info
Adres: Wolności 4, 13-200 Działdowo
Fax: 23 697 50 54
Tel.komórkowy: 666 055 915

Punkt Poręczeniowy w Olsztynie
10-578 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 32, pok. 208
Tel.: 728 419 194
E-mail: olsztyn@poreczenia-kredytowe.info

Punkt Poręczeniowy w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Wyzwolenia 2, pok. 311
Tel.: 668 271 625
E-mail: gizycko@poreczenia-kredytowe.info

Punkt Poręczeniowy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5a, pok. 115
Tel.: 668 271 625
E-mail: elk@poreczenia-kredytowe.info

Punkt Poręczeniowy w Elblągu
82-300 Elbląg, Zacisze 14-16
Tel.: 666 055 909
E-mail: elblag@poreczenia-kredytowe.info

Punkt Poręczeniowy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 20
Tel.: 728 419 194
E-mail: lidzbark@poreczenia-kredytowe.info

Fundusz w liczbach


Wartość kapitału Regionalnego Funduszu Poręczeniowego


(na dzień 30.06.2017r.)


50.041.247,49 zł


Wartość portfela Regionalnego Funduszu Poręczeniowego


(na dzień 30.06.2017r.)


67.941.814,37 zł


Mnożnik


(na dzień 30.06.2017r.)


1,36Data powstania Funduszu - 21.09.2004r.

Łączna ilość udzielonych poręczeń (na dzień 30.06.2017r.) - 2576

Łączna wartość udzielonych poręczeń (na dzień 30.06.2017r.) - 339.840.391,46 zł


Organizacja funduszuPrezes Zarządu:
Sławomir Gutkowski

Rada Nadzorcza:
Mirosław Antoszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej - (Reprezentant udziałowca) DAR SA
Maciej Grabowski - Członek Rady Nadzorczej - (Reprezentant udziałowca) BGK
Daniel Borkowski - Członek Rady Nadzorczej - (Reprezentant udziałowca) DAR SA
Ryszard Cecot - Członek Rady Nadzorczej - (Reprezentant udziałowca) Województwo Warmińsko-Mazurskie
Paweł Odolecki - Członek Rady Nadzorczej - (Reprezentant udziałowców)- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
- Gmina Miasto Elbląg
- Powiat Działdowski
- Powiat Ełcki
- Powiat Giżycki


Dział Finansowo - Księgowy:
Tomasz Jach - Główny Księgowy

Dział Administracji i Marketingu :
Bożena Pikus - Dyrektor Działu Administracji i Marketingu - Działdowo
Małgorzata Babieracka - Pracownik administracyjny - Działdowo
Edyta Zdunek - Pracownik administracyjny - Działdowo
Magdalena Czartowska - Koordynator Sekcji Marketingu - Punkt Poręczeniowy w OlsztynieDział Ryzyka i Windykacji :
Mariola Budzyńska-Falk - Dyrektor Działu Ryzyka i Windykacji - Działdowo
Grażyna Bartkowska - Analityk - Działdowo
Katarzyna Jankowska - Analityk - Działdowo
Anna Duchnowska - Analityk - Punkt Poręczeniowy w EłkuRegionalne Centrum Informacji Finansowej:

Dnia 23 grudnia 2010r. Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie podpisała umowę na realizację projektu pn. "Regionalne Centrum Informacji Finansowej dla przedsiębiorców" w ramach Osi Priorytetowej 1 - "Przedsiębiorczość" Działanie 1.2 - "Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu" Poddziałanie 1.2.1 - "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.


Regionalne Centrum Informacji Finansowej dla przedsiębiorców świadczy bezpłatne usługi informacyjno- doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, polegające na dostarczaniu specjalistycznej wiedzy o źródłach finansowania działalności gospodarczej. RCIF umożliwia sektorowi MSP komfortowy dostęp do informacji związanych z usługami finansowymi i procesem ubiegania się o pozyskanie finansowania na rozwój działalności gospodarczej.Bożena Pikus - Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Finansowej - Działdowo
Bartłomiej Ryniejski - Konsultant Regionalnego Centrum Informacji Finansowej - Działdowo
Magdalena Czartowska - Konsultant Regionalnego Centrum Informacji Finansowej -Olsztyn
Anna Duchnowska - Konsultant Regionalnego Centrum Informacji Finansowej - EłkFundusz udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie działalności gospodarczej na cele obrotowe lub inwestycyjne.

Beneficjentami poręczeń Funduszu mogą być przedsiębiorcy, spełniający kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zwani dalej MSP), prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę lub realizujący inwestycje na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poręczenie może także otrzymać przedsiębiorca, rozpoczynający działalność gospodarczą.Realizowane Projekty:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM)


„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Projekt finansowany z przychodu uzyskanego z gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Beneficjent – MSP posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
Instytucja finansująca - Banki i Fundusze pożyczkowe współpracujące z n/Funduszem,
Maksymalna kwota poręczenia - 1.000.000 zł, nie więcej niż 80% kapitału kredytu lub pożyczki,
Maksymalny okres poręczenia - 126 miesięcy (w tym okres na wezwanie do zapłaty),
Przeznaczenie kredytu - przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, cele inwestycyjne,
Wyłączenia - kredyty nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów działalności gospodarczej, refinansowanie nakładów już poniesionych, odnowienia kredytów, kredyty na spłatę innych kredytów,

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I (PO RPW I)


Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.Beneficjent – MSP posiadający siedzibę lub inwestujący na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
Instytucja finansująca - Banki współpracujące z n/Funduszem,
Maksymalna kwota poręczenia - 500.000 zł, nie więcej niż 80% kapitału kredytu lub pożyczki,
Maksymalny okres poręczenia - 66 miesięcy(w tym okres na wezwanie do zapłaty),
Przeznaczenie kredytu - cele rozwojowe, w tym cele inwestycyjne i inne przyczyniające się do rozwoju - zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu (poza branżą transportu), inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,
Wyłączenia - kredyty nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów działalności gospodarczej, refinansowanie nakładów już poniesionych, odnowienia kredytów, kredyty na spłatę innych kredytów,Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II (PO RPW II)


Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.Beneficjent – MSP posiadający siedzibę lub inwestujący na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
Instytucja finansująca - Banki i Fundusze pożyczkowe współpracujące z n/Funduszem,
Maksymalna kwota poręczenia - 1.000.000 zł, nie więcej niż 80% kapitału kredytu lub pożyczki,
Maksymalny okres poręczenia - 66 miesięcy(w tym okres na wezwanie do zapłaty),
Przeznaczenie kredytu - cele rozwojowe, w tym cele inwestycyjne i inne przyczyniające się do rozwoju - zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu (poza branżą transportu), inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
Wyłączenia - kredyty nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów działalności gospodarczej, refinansowanie nakładów już poniesionych, odnowienia kredytów, kredyty na spłatę innych kredytów,

Po szczegółowe informacje zapraszamy do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie lub placówek zamiejscowych.www.poreczenia-kredytowe.info
www.rcif.pl

Aktualności
Weź kredyt/pożyczkę i rozwiń lub otwórz własną firmę, a Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" poręczy za Ciebie – za ZERO złotych!
Uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych – Członka Konfederacji Lewiatan
W dniu 14 czerwca 2013 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyło III Forum Menadżerów zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe RCIF Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe