katalog.wm.pl

Nadleśnictwo Lidzbark

Dane kontaktowe
13-230 Lidzbark , Lidzbark Welski 1
woj. warmińsko-mazurskie
Powiat: działdowski
Gmina: Lidzbark
tel. 23 696-15-12
fax 23 696-31-61
Osoba do kontaktu:
Dariusz Szczawiński
tel. 23 696-15-12
www.olsztyn.lasy.gov.pl/lidzbark
Mapa Google.
Dni pracy

Pn - pt. 07:00 - 15:00

Akceptowane formy płatności

gotówka , przelew

Nadleśnictwo Lidzbark położone jest w północno-wschodniej części Polski. Zarządza lasami o powierzchni około 27 000 ha w granicach powiatów działdowskiego, nowomiejskiego, iławskiego i ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim oraz powiatu żuromińskiego w województwie mazowieckim.
Powierzchnia lasów innych własności, nad którymi Nadleśnictwo sprawuje nadzór wynosi około 6 000 ha. Powierzchnia ogólna w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi około 100 000 ha. Lesistość obszaru w zasięgu Nadleśnictwa to około 30%. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Lidzbark jest sosna, która zajmuje około 87% powierzchni leśnej. Następnym gatunkiem pod względem wielkości zajmowanej powierzchni jest brzoza – 4%, dąb – 3% oraz olsza – 3%. Pozostałe gatunki liściaste i iglaste zajmują niewielką przestrzeń leśną.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Lidzbark funkcjonują cztery rezerwaty przyrody. Dwa z nich sklasyfikowano jako krajobrazowe – Piekiełko oraz Jar Brynicy, a dwa leśne – Klonowo i Ostrów Tarczyński. Każdy z rezerwatów położony jest malowniczo w dolinie rzeki lub w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Obszar Nadleśnictwa pokrywa się również częściowo z Welskim Parkiem Krajobrazowym oraz Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Ponadto, znajdują się tutaj także ostoje sieci Natura 2000. Są nimi ostoje siedliskowe (Ostoja Lidzbarska, Ostoja Welska, Przełomowa Dolina Rzeki Wel) i ostoja ptasia (Dolina Wkry i Mławki). Ogólnie około 85% lasów Nadleśnictwa objętych jest różnymi formami ochrony. Punktowe ciekawostki przyrodnicze stanowią użytki ekologiczne oraz 31 pomników przyrody w postaci głazów narzutowych, pojedynczych drzew lub alei. Wszystkie te miejsca są udostępnione do zwiedzania turystom.

Turystyka

Nadleśnictwo udostępnia wszystkim zwiedzającym obiekty edukacyjne, na których poznać można tajniki leśnictwa oraz szereg innych atrakcji turystycznych. Przy siedzibie Nadleśnictwa znajduje się leśna ścieżka dydaktyczna. Początek jej trasy rozpoczyna się przy drewnianych muszlach, a następnie przechodzi do rezerwatu przyrody Klonowo. Można tam obejrzeć sosny o imponujących rozmiarach, które są przedmiotem ochrony. Wędrując dalej dociera się do pomnikowego dębu. Ma on około 500 lat i wciąż żywy jeden konar, co stanowi dość szczególną osobliwość dla odwiedzających. Następnie dochodzi się ścieżką do pomostu, gdzie rozpościera się widok na odnogę Jeziora Lidzbarskiego, zwaną Skomiały i na półwysep Kamszatka. W tym miejscu zaskoczeniem jest małe źródełko wypływające spod ziemi, którego woda będąca I klasy czystości może ugasić pragnienie. Kolejną atrakcją jest – szczególnie dla miłośników rajdów lub wypraw trekkingowych – wspinaczka po zboczu do drugiej części trasy ścieżki. Można tu także zobaczyć urządzenia łowieckie służące dokarmianiu zwierzyny. Aleja Dębów Pomnikowych wieńczy wędrówkę łącząc się z punktem wejścia na ścieżkę.
Druga ścieżka znajduje się w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty. Wejściem na trasę ścieżki jest urocza i malownicza aleja klonowo-lipowa, którą widać już z parkingu. Aleją dochodzi się do tablic informujących o tropach i śladach zwierząt, jakie można spotkać na usypanej żwirem dróżce. Dalej znajduje się pomost, który prowadzi nad zagrodą dzika i muflonów do woliery z bażantami. Po obejrzeniu zwierząt zwiedzający kierują się do leśnej części ścieżki, gdzie mogą zobaczyć rosnące jodły. Jest to wyjątkowa osobliwość w okolicy. Przez kępy starych klonów i lip, a następnie drewnianą kładkę przechodzi się do borowej części trasy ścieżki. Tutaj można obejrzeć ptasią remizę z posadzonymi owocowymi gatunkami drzew oraz stos drewna. Dalej droga prowadzi do alei świerkowej zamykającej wędrówkę przy drewnianej wiacie, pod którą można spożyć przywieziony ze sobą posiłek.
W północnej części Nadleśnictwa znajduje się założona z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Hartowcu, a współfinansowana przez Nadleśnictwo Lidzbark leśna ścieżka edukacyjna Uroczysko Katlewo, którą warto zwiedzić. Całoroczną opiekę nad ścieżką sprawuje szkoła.

We wszystkie dni robocze od 7 do 15 można również zwiedzić izbę edukacyjną Nadleśnictwa Lidzbark. Stanowi ona mini-muzeum leśne, które powstało w 2005 roku. Zgromadzono tam tablice dotyczące zagadnień leśnych, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew. Można tam zobaczyć m.in. pierwszy komputer Nadleśnictwa, sprzęt do żywicowania, sprzęt do pomiaru i cechowania drewna, starą centralkę telefoniczną, urządzenia stosowane w ochronie lasu oraz zwierzęta leśne okolic Lidzbarka.
W latach 2008-2009 utworzono w Nadleśnictwie sieć szlaków rowerowych biegnących przez malownicze krajobrazowo tereny o dużych walorach przyrodniczych. Łącznie wyznaczono 7 szlaków rowerowych. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Lidzbark z Urzędem Miasta i Gminy Lidzbark oraz Starostwem Powiatowym w Żurominie udało się oznakować prawie 85 km szlaków rowerowych.
Szlaki w Gminie Lidzbark rozpoczynają się przy Jeziorze Lidzbarskim, natomiast szlaki województwa mazowieckiego rozpoczynają się w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach. Wszystkie trasy udostępnione są bezpłatnie i funkcjonują przez wszystkie dni w roku.

Rośliny, zwierzęta i grzyby

Nadleśnictwo Lidzbark obfituje w bogactwo różnorodności biologicznej lasów. Występuje tu wiele gatunków objętych ochroną gatunkową, cennych i ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody oraz rzadkich w skali kraju oraz Europy. Są nimi m.in.: oman szorstki Inula hirta, arnika górska Arnica montana, wielosił błękitny Polemonium caeruleum, sasanka otwarta Pulsatilla patens, leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, lipiennik Loesela Liparis loeselii, skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, brzoza niska Betula humilis. Obecność tych gatunków świadczy o tym, że lasy Nadleśnictwa są pod dobrą opieką leśników, jak również potwierdza wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych okolic.
Z ciekawych i rzadkich gatunków ssaków, płazów i gadów zaobserwować można wilka Canis lupus, rysia Lynx lynx, bobra Castor fiber, wydrę Lutra lutra oraz kumaka nizinnego Bombina bombina i traszkę grzebieniastą Triturus cristatus. Ptaki reprezentowane są tutaj przez bielika Haliaetus albicilla, orlika krzykliwego Aquila pomarina, bociana czarnego Ciconia nigra, czaplę białą Egretta alba, błotniaka stawowego Circus aeruginosus, żurawia Grus grus, zimorodka Alcedo atthis, puszczyka Strix aluco. Równie licznie reprezentowana jest cenna grupa bezkręgowców. Wśród nich zanotowano: zalotkę większą Leucorrhinia pectoralis, zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus, czerwończyka nieparka Lycaena dispar, pazia królowej Papilio machaon, pachnicę dębową Osmoderma eremita.
Spośród gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową na terenie Nadleśnictwa wyróżniono: szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa oraz włóknouszka ukośnego Inonotus obliquus.

Drewno

Nadleśnictwo co roku pozyskuje blisko 100 tys. m3 drewna. Jest to głównie drewno użytkowe, surowiec celulozowy i opał. Drewno stanowi surowiec odnawialny, przyjazny środowisku oraz nietoksyczny. Wykorzystywane jest w około 30 tys. sposobach użytku – nawet do produkcji gumy do żucia, słodzików dla diabetyków, deskorolek, lakierów oraz lekarstw. Obróbka drewna nie generuje powstawania odpadów, ponieważ wszystkie części drzewa są wykorzystywane. Pozyskiwanie drewna i jego sprzedaż zaopatruje w surowiec liczne zakłady przemysłowe, dając zatrudnienie, a tym samym tworząc duży rynek pracy dla wielu ludzi. Powierzchnia po wycince drzew jest następnego roku odnawiana, czyli sadzi się nowe pokolenie lasu, które szybko przyrastając bierze udział w ogólnoświatowej redukcji CO2 w przyrodzie. W ten sposób zachowana jest ciągłość lasu i chroni się nasze środowisko.
Nadleśnictwo zajmuje się sprzedażą drewna tartacznego, papierówki oraz opałowego w siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark oraz siedzibach Leśnictw.
Ponadto posiadamy w ofercie sprzedaż sadzonek, którą prowadzi szkółka leśna.
  • fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa
  • fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa fot. archiwum Nadleśnictwa
  • fot. Tomasz Drumiński fot. Piotr Kalisz fot. Piotr Kalisz fot. Paweł Szymański fot. Paweł Szymański fot. Paweł Szymański
  • fot. Paweł Szymański fot. Paweł Szymański fot. Paweł Szymański